Online přihláška 28. mezinárodní bienále grafického designu Brno 2018

Dobrý den,
započněte prosím vložením platné e-mailové adresy, na kterou následně obdržíte instrukce k otevření přihlášky.

Pokud by tento email nedorazil během několika málo minut, zkontrolujte vaši složku s nevyžádanou poštou.

Online application 28th International Biennial of Graphic Design Brno 2018

Hello,
start your application by submitting a valid e-mail address. Following that you will receive instructions to open the Application Form.

Should the message fail to arrive in couple of minutes, please make sure to check your spam/junk folder.

Registrace / Sign Up

Technical support - support@bienalebrno.org